Bij Rens

Mens en dier samen

 

Al 65 jaar melkt Rens den Hollander zijn roodbonte koeien dagelijks met de hand.

Zelfs nu hij 78 is houdt hij zijn bedrijf nog gaande. Hij doet dit op traditionele wijze op een plek aan de schilderachtige Meije waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Een plek waar op liefdevolle wijze met de dieren is omgegaan. De boerderij ademt de gewoontes van weleer. De oude stal, de honderdjarige perenbomen, de koeien met horens.

Op 20 oktober 2017 wordt in de expositieruimte in De Blauwe Meije een tentoonstelling geopend van schilderijen die in de loop van 25 jaar op het erf van Rens gemaakt zijn door Wouter de kievit. Hierin is de samenwerking tussen mens en dier in wisselende weersomstandigheden vastgelegd en komt het karakter en de schoonheid van het voormalige riviertje de Meije tot uiting.